استان: شهر:
نوع بانک: نوع فعالیت:
محدوده: نام واحد:

جستجو : بانک اطلاعات اصناف و مشاغل - لیست آهنگری درب و پنجره - 15211 مورد یافت شده

ردیف نوع فعالیت نام شرکت / واحد نام مدیر تلفن نام شهر آدرس
14451 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی آهنی برات زاده محمد برات زاده ریزی 09133345968 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر خ سجاد
14452 آهنگری درب و پنجره جوشکاری جوادی حسین جوادی ریزی 03342229389 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر خیابان فردوسی
14453 آهنگری درب و پنجره سازنده درب و پنجره آهنی آلومینیومی بهمن سلیمی ریزی 03342233899 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر بلوار شهید قجه ای پ 23
14454 آهنگری درب و پنجره عطایی علی رضا عطایی کچوئی 03352562147 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  روستای کچوئیه خ شهید سادات منزل شخصی
14455 آهنگری درب و پنجره جوشکاری مختارزاده عباس مختارزاده 03342226367 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر خ ولیعصر کوی شکوفه
14456 آهنگری درب و پنجره جوشکاری صادقی کرمعلی صادقیان خشوئی 09131980898 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  روستای خشوئیه خیابان اصلی
14457 آهنگری درب و پنجره جوشکاری عابدینی احمدرضا عابدینی چمگردانی 03342663803 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زاینده رود ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص)
14458 آهنگری درب و پنجره جمالی علی جمالی گله 09132374985 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  فولادشهر سایت صنعتی خ سوم روبروی کارواش
14459 آهنگری درب و پنجره جوشکاری نوربخش اکبر نوربخش باغبادرانی 03356222828 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  باغبادران فلکه انقلاب روبروی بخشداری
14460 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی نخودی مجتبی نخودی 2236933 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر خ شریعتی کوی سنائی پ12
آنلاین ملک: نرم افزار جامع مشاورین املاک کشور

14461 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی محمد رحیمی محمد رحیمی 03342223931 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر اول خ شهید بهشتی کوی شهید ادیبی پور
14462 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی صداقت حمیده پناهی 09139351862 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر بلوار آیت الله شریعت
14463 آهنگری درب و پنجره جوشکاری مردانی قاسمعلی مردانی مدیسه 09132356022 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زاینده رود بلوار پیامبر اعظم (ص)
14464 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی محمدی محمدرضا محمدی دهقی 2227417 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر خ امام شمالی ک ناهید پ 61
14465 آهنگری درب و پنجره خدایی محمد خدایی تهرانی 09133090746 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر باغبادران کرچگان
14466 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره شریفی رمضان شریفی ریزی 03342230267 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  خ حافظ
14467 آهنگری درب و پنجره غلامی محسن غلامی ورنامخواستی 09132346243 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  ورنامخواست خ الغدیر فلکه ارشاد
14468 آهنگری درب و پنجره جوشکاری نجفی اکبر نجفی 03356452728 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  روستای چمطاق
14469 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی علی ابن موسی الرضا (ع) رضا رضائیان 03342240236 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  چمگردان شهرک صنعتی
14470 آهنگری درب و پنجره زارعی کرم زارعی چم آسمانی 03352452502 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  باغبادران روستای دره شورجه
نرم افزار Fast Click (سریع و دقیق): نرم افزار جمع آوری شماره موبایل و ایمیل از سطح اینترنت

fastclick

14471 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی نمونه رمضان شیروانی باغشاهی 03356224661 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  باغبادران خ شهید بهشتی ابتدای بلوار پوریای ولی
14472 آهنگری درب و پنجره جوشکاری درب و پنجره رجبعلی شبانی ریزی 2236701 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر خ شیخ بهایی
14473 آهنگری درب و پنجره جوشکاری علی راضیه موذنی ریزی 2229215 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر خ شهید فهمیده
14474 آهنگری درب و پنجره جوشکاری درب وپنجرهسازی ابراهیمی محترم خلجی 03342220335 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهرخیابان مطهری
14475 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی محمد حبیب مبارکی 09132366021 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  چمگردان شهرک صنعتی
14476 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی عباسعلی فتحی زاده فاطمه محزونی ریزی 03342223383 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر خ سعدی
14477 آهنگری درب و پنجره خدابخشی محمد خدابخشی چرمهینی 09133363959 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  چرمهین بلوار امام خ صداقت
14478 آهنگری درب و پنجره درب وپنجره سازی عبداله غفاری عبداله غفاری ریزی 2221881 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر خ مطهری جنب کاشی فروشی بیگی
14479 آهنگری درب و پنجره فولاد جوش محمدرضا حیدری اصفهانی 2635117 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  فولادشهر سایت صنعتی کاوه داخل گاراژ پارس
14480 آهنگری درب و پنجره جوشکاری علی محمدعلی صمیمی سده 09132398058 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  ورنامخواست بلوار جانبازان جنب کوچه شاکر بار قدیم
14481 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی ابراهیم شیری ابراهیم شیری ورنامخواستی 09132397624 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  ورنامخواست بلوار شهید محمد علی شاهمرادی نرسیده به فلکه فلکه قائم
14482 آهنگری درب و پنجره جوشکاری صالحی علیرضاصالحی مورکانی 03356224917 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  باغبادران روستای مورکان خ امام خمینی
14483 آهنگری درب و پنجره جوشکاری درب و پنجره غفاریان رضا غفاریان ریزی 03342239549 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  8471863189
14484 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی عموزاده محمود عمو زاده 2226095 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر خ ابن سینا روبروی مدرسه سعدی
14485 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی محمد فریبا کریمیان کلیشاد رخی 03356422115 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  باغبادران روستای کلیشاد رخ خ سعدی
14486 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی لکهایی یداله لکهایی ریزی 09132357104 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر خ ولیعصر
14487 آهنگری درب و پنجره جوشکاری درب و پنجره آهنی لیرانی اکبر لیدابی 03342434990 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  سده خ امام مقابل شرکت تعاونی روستایی جام
14488 آهنگری درب و پنجره جوشکاری احمدی تقی احمدی 2234023 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر انته9ای بن بست شیخ بهایی جنوبی پ 19
14489 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی عزت اله ابراهیمی عزت اله ابراهیمی 03342221720 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر خ مطهری کوچه نعیم پ 22
14490 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی زارعین رمضانعلی زارعین 2231914 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  زرین شهر خیابان آیت اله مدیسه ای کوچه شهید کاردانی
14491 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی اطمینان رضاقلی امیری باغبادرانی 6222362 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  باغبادران خ شهید بهشتی 100 متر بالاتر از بخشداری
14492 آهنگری درب و پنجره برادران نجفی شهرام نجفی 03342664005 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  پل کله دره شورجه کارگاه نجفی
14493 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره سازی ابراهیمی رضا ابراهیمی جباری 03342434895 زرین شهر منطقه  0  شهرداری  -  سده خ امام کوی سیاح
14494 آهنگری درب و پنجره فلزکاری توحید اکبر رمضانی 09131230320 نایین منطقه  0  شهرداری  -  نایین دهستان بهارستان روستای کجان
14495 آهنگری درب و پنجره پنجره سازی شهریاری مهدی شهریاری محمدی 22591076 نایین منطقه  0  شهرداری  -  جاده انارک روبروی سالن ورزشی
14496 آهنگری درب و پنجره آهنگری زارع مرتضی زارع نژاد اردکانی 2260377 نایین منطقه  0  شهرداری  -  نایین خیابان مسجد الرسول
14497 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره امینیان احمد امینیان محمدی 2260721 نایین منطقه  0  شهرداری  -  نائین بلوار آیت اله خامنه ای قطب کارگاهی درب و پنجره امینیان
14498 آهنگری درب و پنجره جوشکاری وآهنگری یزدانی محمدحسین یزدانی 03243322185 نایین منطقه  0  شهرداری  -  نایین چوپانان خیابان بهداری
14499 آهنگری درب و پنجره درب و پنجره ثابتی پور اصغر ثابتی پور 09133231603 نایین منطقه  0  شهرداری  -  خیابانم حافظ کوچه 20 پ 3
14500 آهنگری درب و پنجره درب و پنچره سازی میرکانی قاسم میرکانی 2255806 نایین منطقه  0  شهرداری  -  نایین بلوار آیت ا... خامنه‌ای قطب کارگاهی


صفحه 290 از مجموع 305 صفحه