استان: شهر:
نوع بانک: نوع فعالیت:
محدوده: نام واحد:

جستجو : بانک اطلاعات اصناف و مشاغل - لیست تولید آجر - 3693 مورد یافت شده

ردیف نوع فعالیت نام شرکت / واحد نام مدیر تلفن نام شهر آدرس
2801 تولید آجر انتظاری محمدرضا انتظاری 09141710236 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2802 تولید آجر کوره دماوندی غلامحسین دماوندی وایقان 09144710816 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2803 تولید آجر کوره معصومی احمد معصومی وایقان 04722272218 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط اهن
2804 تولید آجر کوره کریم خیاط بالاگیر کریم خیاط بالاگیر 09141446294 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2805 تولید آجر کوره مهدی ابری مهدی ابری وایقان 00000 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2806 تولید آجر کوره محمد فرهادی محمد فرهادی وایقان 09143724876 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2807 تولید آجر کوره کمالی اورجعلی کمالی وایقان 09144714560 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط اهن
2808 تولید آجر کوره صمد علایشاهی وایقان صمد علمشاهی 09143712396 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ بالای خط آهن
2809 تولید آجر کوره بایرامعلی یوسفی بایرامعلی یوسفی وایقان 04722272406 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2810 تولید آجر کوره حسن الهیاری سیس حسن الهیاری سیس 09141702606 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  دیزج خلیل ـ پایین خط آهن
آنلاین ملک: نرم افزار جامع مشاورین املاک کشور

2811 تولید آجر کوره محمدباقر پورجهانی محمدباقر پورجهانی 09143720907 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ بالای خط آهن
2812 تولید آجر کوره بدلی مصطفی بدلی 00000 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ بالای خط آهن
2813 تولید آجر کوره مهدی قلبی مهدی قلبی وایقان 09144712956 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ بالای خط آهن
2814 تولید آجر کوره کوپال ایوب کوپال 09144712898 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  روستای علی بیگلو
2815 تولید آجر کوره غلامحسین منیری غلامحسین منیری وایقان 09144714635 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2816 تولید آجر کوره آفرینی علی اکبر آفرینی نوجه ده 09143711043 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2817 تولید آجر کوره نوروزی و نبی زاده قربان نبی زاده وایقان 09143712802 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2818 تولید آجر کوره رجبعلی جلالی رجبعلی جلالی وایقان 09141704101 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2819 تولید آجر کوره نیک نفس خورشید آقا نیک نفس 04722272115 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط اهن
2820 تولید آجر کوره بهروز فراقی بهروز فراقی وایقان 09143710443 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2821 تولید آجر کوره نظارتی حسین نظارتی وایقان 09144714463 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط اهن
2822 تولید آجر کوره بهمن ناصری بهمن ناصری وایقان 0000000000 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2823 تولید آجر کوره غفوری جبار غفوری وایقان 09144711014 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2824 تولید آجر کوره محمد انتظاری وایقان محمد انتظاری وایقان 00000 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2825 تولید آجر کوره گوزلی محمدرضا گوزلی وایقان 09141704177 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2826 تولید آجر کوره علی مصطفی خانی علی مصطفی خانی وایقان 09355034609 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2827 تولید آجر کوره کرار عبدالحسین کرار 09143721647 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  روستای علی بیگلو
2828 تولید آجر مسعودزاده علی اصغر مسعودزاده 09141710262 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2829 تولید آجر کوره حسین حسینیان مجد حسین حسینیان مجد 04722272738 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2830 تولید آجر کوره ریاحی احمد ریاحی 04722372224 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  روستای دیزج خلیل
2831 تولید آجر کوره شمشادی اصغر شمشادی وایقان 09143710222 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2832 تولید آجر کوره محمد صادق کاسبی محمد صادق کاسبی وایقان 0000000000 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2833 تولید آجر کوره حسن همتی حسن همتی وایقان 09144714423 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2834 تولید آجر کوره رجبعلی بنیادی رجبعلی بنیادی وایقان 09144714785 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2835 تولید آجر کوره کوپال محمد کوپال 09143721349 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  روستای علی بیگلو
2836 تولید آجر کوره مرتضی علمشاهی مرتضی علمشاهی وایقان 09122857187 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2837 تولید آجر کوره باقر فاخری بقر فاخری وایقان 09144713041 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ بالای خط آهن
2838 تولید آجر کوره اکره اورجعلی اکره 09144714756 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط اهن
2839 تولید آجر کوره حسین حدادی حسین حدادی 04722272529 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ بالای خط آهن
2840 تولید آجر کوره محمدعلی انتظاری محمدعلی انتظاری وایقان 0000000000 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2841 تولید آجر کوره قره گوزلو رحیم قره گوزلو 09143711367 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  روستای علی بیگلو
2842 تولید آجر علی صالحی علی صالحی 0000000000 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ بالای خط آهن
2843 تولید آجر کوره محمدرضا برزگری وایقان محمدرضا برزگری وایقان 04722272110 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ بالای خط آهن
2844 تولید آجر کوره رشیدی پاشا رشیدی وایقان 04722272485 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2845 تولید آجر کوره حسن یوسفی حسن یوسفی وایقان 09143711072 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2846 تولید آجر کوره علی شعاعی علی شعاعی وایقان 04722272732 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2847 تولید آجر کوره دامچی علیرضا بادامچی 09356545839 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط اهن
2848 تولید آجر عبدلی غلامرضا عبدلی 09144710263 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  روستای علی بیگلو
2849 تولید آجر کوره پرویز یوسفی پرویز یوسفی وایقان 09143712326 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط آهن
2850 تولید آجر کوره احمد بهرامی احمد بهرامی وایقان 09144710157 شبستر منطقه  0  شهرداری  -  وایقان ـ پایین خط اهن


صفحه 57 از مجموع 74 صفحه