استان: شهر:
نوع بانک: نوع فعالیت:
محدوده: نام واحد:

جستجو : بانک اطلاعات اصناف و مشاغل - لیست خرده فروشی رنگ (ساختمانی) - 3673 مورد یافت شده

ردیف نوع فعالیت نام شرکت / واحد نام مدیر تلفن نام شهر آدرس
3351 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) چسب کیمیا کیش حمیدرضا زری بافان 2348986 اصفهان منطقه  1  شهرداری  -  اصفهان خیابان دکتر بهشتی کوی نگارستان
3352 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ محمد رمضان حیدری هرستانی 7762125 اصفهان منطقه  5  شهرداری  -  اصفهان سه راه سیمین
3353 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ رنگارنگ مجید کوچک زاده اصفهانی 2363667 اصفهان منطقه  1  شهرداری  -  اصفهان خیابان دکتر بهشتی فلکه چهارسوق
3354 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ هجرت مرتضی لطفی 7755349 اصفهان منطقه  5  شهرداری  -  اصفهان بلوار کشاورز اول باغ فردوس
3355 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ سیرنگ محمدرضا ابراهیمی 4454454 اصفهان منطقه  7  شهرداری  -  اصفهان خیابان زینبیه مقابل پارک لاله
3356 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) چسب اصفهان سوپلای سیروس شهریاری 3364565 اصفهان منطقه  1  شهرداری  -  اصفهان چهارراه تختی جنب بانک ملی
3357 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ ثابت محمود تباشیری 3376823 اصفهان منطقه  1  شهرداری  -  اصفهان خ رباط اول خیابان هدایت
3358 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) سوپر چسب محمد مسائلی 2336073 اصفهان منطقه  1  شهرداری  -  اصفهان خیابان دکتر بهشتی مقابل عباس آباد
3359 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ جواد جواد شیران 4392535 اصفهان منطقه  8  شهرداری  -  اصفهان خیابان رباط اول پل شهید ردانی پور
3360 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ مجیدی نژاد رضا مجیدی نژاد 2225613 اصفهان منطقه  3  شهرداری  -  اصفهان بازار سرای جارچی
آنلاین ملک: نرم افزار جامع مشاورین املاک کشور

3361 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ خرم اسماعیل کبیری 3368652 اصفهان منطقه  1  شهرداری  -  اصفهان خیابان خرم سه راه صمدیه
3362 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ امید اصغر پورنیک 4450389 اصفهان منطقه  10  شهرداری  -  اصفهان خیابان زینبیه جنب ترمینال باقوشخانه
3363 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ صبا ابوالقاسم تباشیری اصفهانی 3369286 اصفهان منطقه  1  شهرداری  -  اصفهان چهارراه وفائی اول خیابان مسجدسید
3364 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ سنگین احمد مبینی 5545251 اصفهان منطقه  10  شهرداری  -  اصفهان خیابان هفتون پل سرهنگ
3365 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ خورشید سید رحمان ابوطالبی اصفهانی 6612800 اصفهان منطقه  6  شهرداری  -  اصفهان خیابان سعادت آباد جنب شهداء
3366 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) مهر رنگ عباس رفیعیان اصفهانی 2227373 اصفهان منطقه  1  شهرداری  -  اصفهان خیابان فرشادی کوی فرشادی
3367 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ امینی علی امینی جزه 5572409 اصفهان منطقه  10  شهرداری  -  اصفهان خیابان پروین جنب آتش نشانی
3368 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ شفق زاگرس تقی ربیعی 4425687 اصفهان منطقه  12  شهرداری  -  اصفهان ملک شهر خیابان شهید مطهری
3369 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ پیروز محمد خجسته 4464421 اصفهان منطقه  7  شهرداری  -  اصفهان خیابان مدرس سرچشمه
3370 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ دانشمند سعید دانشمند 5226679 اصفهان منطقه  0  شهرداری  -  اصفهان خیابان جی فلکه خوراسگان
3371 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ زمانی صفرعلی مشهدی زمانی 7384509 اصفهان منطقه  11  شهرداری  -  اصفهان خیابان شریف غربی
3372 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) اصفهان رنگ بهرام آقا داود مارنانی 3862249 اصفهان منطقه  1  شهرداری  -  اصفهان خیابان شاهپور جدید
3373 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ بلوار وحید الله کرم رضائی 6254226 اصفهان منطقه  5  شهرداری  -  اصفهان خیابان وحید مقابل پارکینگ شهرداری
3374 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ رضوانی محمدرضا رضوانی 3860628 اصفهان منطقه  12  شهرداری  -  اصفهان خیابان امیرکبیر خیابان قائم مقام
3375 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ بهار مجتبی جوانی جونی 7714773 اصفهان منطقه  2  شهرداری  -  اصفهان خیابان کهندژ جاوان بالا
3376 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ کرومات نعمت الله بخشائی 3361382 اصفهان منطقه  1  شهرداری  -  اصفهان خیابان مسجد سید
3377 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ سپهر اصغر زارعان آدرمنابادی 5549031 اصفهان منطقه  10  شهرداری  -  اصفهان خیابان هفتون چهارراه گاز
3378 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ رضا اصغر عابدیان لنبانی 4415063 اصفهان منطقه  8  شهرداری  -  اصفهان خیابان براط اول مقابل بانک صادرات
3379 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ یوسفی محمدباقر یوسفی ماری 5543761 اصفهان منطقه  10  شهرداری  -  اصفهان خیابان سپیده کاشانی
3380 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) چسب سیلیکات محمد قاسمی گورتی 5237388 اصفهان منطقه  0  شهرداری  -  اصفهان گورت جنب موزائیک سازی
3381 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ ارشاد سید محمد حسن خاتون آبادی 4451050 اصفهان منطقه  10  شهرداری  -  اصفهان خیابان زینبیه جنب فاطمیه
3382 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ احمد عباس علی خانی کوپائی 5224993 اصفهان منطقه  0  شهرداری  -  اصفهان خیابان جی مقابل بانک کشاورزی
3383 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ اسلامی حسین اسلامی ورنامخواستی 6621995 اصفهان منطقه  6  شهرداری  -  اصفهان خیابان حجتیه
3384 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ محمد محمدرضا تیموری 3866282 اصفهان منطقه  12  شهرداری  -  اصفهان خ امام خمینی خ مشیرالدوله
3385 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ ونوس مسعود اسماعیلی مهر 3325426 اصفهان منطقه  8  شهرداری  -  اصفهان خانه اصفهان
3386 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ حسن اسلامی حسن اسلامی ورنامخواستی 6641246 اصفهان منطقه  6  شهرداری  -  اصفهان خیابان حجتیه مقابل کوچه شهید شوقی
3387 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ عباسی علی عباسی بهارانچی 7756005 اصفهان منطقه  5  شهرداری  -  اصفهان خیابان دستگرد جنب ایران خودرو
3388 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ سعادتی سید علی سعادتی نژاد 4459398 اصفهان منطقه  10  شهرداری  -  اصفهان خیابان سروش جنب مسجدالغفور
3389 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) چسب کیانا مسعود شیروانی فر 2252993 اصفهان منطقه  3  شهرداری  -  اصفهان خیابان هاتف جنب بانک سپه
3390 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) چطائی پناهی نژاد احمدرضا پناهی نژاد 3310992 اصفهان منطقه  11  شهرداری  -  اصفهان خیابان امام خمینی خیابان شریف شرقی
3391 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ رهنان ابراهیم باقرصاد 7380157 اصفهان منطقه  11  شهرداری  -  اصفهان خیابان شریف غربی
3392 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ 110 حسن قالب تراش 5540638 اصفهان منطقه  7  شهرداری  -  اصفهان خیابان زینبیه سلمان
3393 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) چسب پارسیان اردلان پورکبیریان 6248393 اصفهان منطقه  5  شهرداری  -  اصفهان خیابان حکیم نظامی جنب خیابان حسین آباد
3394 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ هاشمی سید مهدی هاشمی هویه 3368268 اصفهان منطقه  8  شهرداری  -  اصفهان خیابان امام خمینی کوچه استوار
3395 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ سعدی نو غلامرضا اکبرزاده خوراسگانی 5224028 اصفهان منطقه  0  شهرداری  -  اصفهان خیابان جی خوراسگان جنب تأمین اجتماعی
3396 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ قائم محمدعلی سوفسطائی 2332756 اصفهان منطقه  1  شهرداری  -  اصفهان خیابان مسجد سید چهارراه وفائی
3397 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ حسامی منصور حسامی 2226937 اصفهان منطقه  1  شهرداری  -  اصفهان خیابان چهارباغ پائین جنب ورزشگاه تختی
3398 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ برنا مجید نگهبانی 7769510 اصفهان منطقه  5  شهرداری  -  اصفهان اتوبان ذوب آهن مقابل کارواش
3399 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) تک رنگ مهدی هاشم زاده 3207674 اصفهان منطقه  11  شهرداری  -  اصفهان خیابان امام خمینی مارچین
3400 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) چطایی نعمانی مهدی نعمانی 7750693 اصفهان منطقه  5  شهرداری  -  اصفهان بلوار کشاورز جنب گلزار شهداء


صفحه 68 از مجموع 74 صفحه