استان: شهر:
نوع بانک: نوع فعالیت:
محدوده: نام واحد:

جستجو : بانک اطلاعات اصناف و مشاغل - لیست خرده فروشی طلا و جواهرات - 13209 مورد یافت شده

ردیف نوع فعالیت نام شرکت / واحد نام مدیر تلفن نام شهر آدرس
2701 خرده فروشی طلا و جواهرات جیزان سلمان جیزان 2221732 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ امام بین فردوسی و نظامی
2702 خرده فروشی طلا و جواهرات عسکری اقبال عسکری یحیوی 2229117 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  بازارزرگرها پاساژمشهودی طلافروشی اقبال عسکری
2703 خرده فروشی طلا و جواهرات بختیاری ابوالقاسم بختیاری 3772766 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  کیان نبش خیابان امیر خسرو
2704 خرده فروشی طلا و جواهرات گالری درنا فرزاد حقابی زاد 2230380 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  طالقانی بازار زرگرا پاساژ مروارید
2705 خرده فروشی طلا و جواهرات رویال مرسده علیرضا صالحی نژاد 2227727 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ امام خمینی بین نظامی و خ آزادگان
2706 خرده فروشی طلا و جواهرات آدم زاده صبی سام آدم زاده صبی 2920341 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ طالقانی پاساژ زرین
2707 خرده فروشی طلا و جواهرات زرگری شرای دراجی شرای دراجی 2210564 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ امام پاساژ کارآگهی
2708 خرده فروشی طلا و جواهرات طلا فروشی ایمان رضا طهماسبی پور 2260098 اهواز منطقه  7  شهرداری  -  حصیرآباد خ 5 طلافروشی ایمان پ104
2709 خرده فروشی طلا و جواهرات عادل عادل خمیسی 2230372 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ طالقانی بازار زرگرانپاساژ مروارید
2710 خرده فروشی طلا و جواهرات جابر جابر البوحمل 3782516 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خشایار خ زینب بین سام و رامین
آنلاین ملک: نرم افزار جامع مشاورین املاک کشور

2711 خرده فروشی طلا و جواهرات گلشن پرویز سواعدی 3392076 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  20متری مدرس
2712 خرده فروشی طلا و جواهرات امیر امیر فاتحی 2215934 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ طالقانی جنب پاساژ بهپوری گالری امیر
2713 خرده فروشی طلا و جواهرات گالری ولیعصر علیرضا جورابیان 2226326 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ فردوسی بازار کوی زرگران
2714 خرده فروشی طلا و جواهرات عسکری یحیوی فرید عسکری یحیوی 2211402 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ خوانساری بین سعدی و مسجد پ 777
2715 خرده فروشی طلا و جواهرات طلا فروشی میلاد خلف برکات 4455377 اهواز منطقه  3  شهرداری  -  فلکه چیتا پاساژ قائم زیتون کارمندی
2716 خرده فروشی طلا و جواهرات خمیسی فرحان خمیسی 2242278 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  حصیر اباد خ 5 پ 40
2717 خرده فروشی طلا و جواهرات ساهی پور کاظم ساهی پور 2224137 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ طالقانی پاساژ ادیب
2718 خرده فروشی طلا و جواهرات دراجی لطیف دراجی 2229296 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ خوانساری بازار زرگران پاساژمشهودی
2719 خرده فروشی طلا و جواهرات طلا وجواهرت رحیم برکات رحیم برکات 2258996 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ آزادگان پشت پل سیاه بازار عامری 151
2720 خرده فروشی طلا و جواهرات طلا فروشی ذهبی زاده عبدالرحمن ذهبی زاده 2224679 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ طالقانی بازار زرگران پاساژ مشهودی
نرم افزار Fast Click (سریع و دقیق): نرم افزار جمع آوری شماره موبایل و ایمیل از سطح اینترنت

fastclick

2721 خرده فروشی طلا و جواهرات بورس سکه جورابیان عبدالحسین جورابیان 2216996 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  بین طالقانی و کاوه جنب حلبی فروشها
2722 خرده فروشی طلا و جواهرات زرگری قیص قیص عباده اهوازی 2226954 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  نادری نبش فردوسی خوانساری
2723 خرده فروشی طلا و جواهرات خمیس سامی خمیس 3786754 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  کیان بین خیابان طلوع و جلالی جنب داروخانه کیان
2724 خرده فروشی طلا و جواهرات طلا فروشی چحیلی سالم چحیلی 2227624 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ امام خمینی بین شریعتی و مسلم پ338
2725 خرده فروشی طلا و جواهرات طلا فروشی محسن جعفری محسن جعفری 2224205 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  بازبار طلا فروشان طلا فروشی محسن جعفری
2726 خرده فروشی طلا و جواهرات طلا فروشی مجید مجید سربخش 5514828 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  آخر آسفالت بین رازی و رودکی پاساژ عتابی
2727 خرده فروشی طلا و جواهرات طلات فروشی آهنوند لعیبی آهنوند 2217963 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ سلمان فارسی پاساژ حسنی
2728 خرده فروشی طلا و جواهرات مروارید داود جیزان 2211079 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  نادری بین حافظ و کتانباف پ120
2729 خرده فروشی طلا و جواهرات چحلی سالم چحلی 2227624 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ امام بین شریعتی و مسلم پ338
2730 خرده فروشی طلا و جواهرات حمید عبدالحمید خمیسی 221105 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  نادری بین کتانباف و حافظ
2731 خرده فروشی طلا و جواهرات عسکری عبدالرزاق عسکری نیا 2222079 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ نادری بین شریعتی و خاقانی
2732 خرده فروشی طلا و جواهرات گالاری کیمیا کیومرث عباده اهوازی 2222945 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  بازار زرگرها گالاری کیمیا
2733 خرده فروشی طلا و جواهرات طلا فروشی سعید غدیر زهرونی 2221086 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  نادری شرقی پاساژ ملت پ9
2734 خرده فروشی طلا و جواهرات طلا فروشی عسکری حمید جمال عایدی 2218431 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ خوانساری پاساژ مشه8ود طلا فروشی عابدی
2735 خرده فروشی طلا و جواهرات خمیس عسگری خمیس عسگری یحیوی 2223093 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خوانساری طالقانی طلا فروشی خمیس عسگری
2736 خرده فروشی طلا و جواهرات گالری آمینوا صادق آمینوا 2226318 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  سلمان فارسی نبش خوانساری نبش پاساژشریف
2737 خرده فروشی طلا و جواهرات طلا فروشی سبتی حبیب سبتی 2218435 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ خوانساری نبش طالقانی بازار زرگرها پاساژ مشهدی زرگری سبتی
2738 خرده فروشی طلا و جواهرات بابا حیدر خسرو خمیسی 2211980 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ نادری بین سعدی و کتانباف
2739 خرده فروشی طلا و جواهرات چحیلی مجید چحیلی 2218434 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ امام بازار زرگرها پاساژ مشهودی
2740 خرده فروشی طلا و جواهرات بیژن بیژن خفاجی 2920030 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ طالقانی بازار زرگران پاساژادیب پور
2741 خرده فروشی طلا و جواهرات گالری ونیز افشین جورابیان 2224643 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  اهواز خ طالقانی خ خوانساری بازار زرگرها گالری ونیز
2742 خرده فروشی طلا و جواهرات زرگری قبه بهرام قبه 2229169 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ طالقانی بازار گرها پ322
2743 خرده فروشی طلا و جواهرات قصر طلا حمید عباده اهوازی 2218538 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ خوانساری بازار زرگرها پاساژ فیروزه
2744 خرده فروشی طلا و جواهرات طلا فروشی عباسی اهوازی عباس عیاده اهوازی 2227216 اهواز منطقه  01  شهرداری  -  بازار زرگر ها طلا فروشی اهوازی
2745 خرده فروشی طلا و جواهرات برکات فرحان برکات 2214733 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خیابان طالقانی بازار زرگرها پاساژ فیروزه گالری شادی
2746 خرده فروشی طلا و جواهرات طلا فروشانی درافشانی محمد درافشانی 2211054 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ سلمان فارسی بین حافظ و کتانباف نبش پاساژ حسینی
2747 خرده فروشی طلا و جواهرات گالری زرین حسن سنگل 2215563 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  بازار زرگرها پاساژ مشهودی
2748 خرده فروشی طلا و جواهرات بریجی غبیش بریجی 3779854 اهواز منطقه  2  شهرداری  -  خ کیان بین طلوع و دهخدا روبه رو بانک ملت پ322
2749 خرده فروشی طلا و جواهرات طلا فروشی اسکندر اسکندر دراجی 2218173 اهواز منطقه  1  شهرداری  -  خ طالقانی بازار زرگرها پاساژ زرین
2750 خرده فروشی طلا و جواهرات عابدی حمید عابدی 2226026 اهواز منطقه  2  شهرداری  -  خ نادری بین حافظ و کتانباف پاساژ کرامه


صفحه 55 از مجموع 265 صفحه