استان: شهر:
نوع بانک: نوع فعالیت:
محدوده: نام واحد:

جستجو : بانک اطلاعات اصناف و مشاغل - لیست خرده فروشی رنگ (ساختمانی) - 3673 مورد یافت شده

ردیف نوع فعالیت نام شرکت / واحد نام مدیر تلفن نام شهر آدرس
3151 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ ولولا مهدی جنت آبادی 05712222277 سبزوار منطقه  1  شهرداری  -  نبش شمال غربی میدان طبس
3152 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ فروشی جنت مهدی جنت آبادی 2645178 سبزوار منطقه  2  شهرداری  -  فلکه طبس شمال غربی نبش خ علامه
3153 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) ابزار یراق ریوندی مسعود ریوندی 0915707508 سبزوار منطقه  2  شهرداری  -  عطا ملک جنوبی جنب گرمابه زیبا
3154 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ فروشی هادی سید آبادی 4410834 سبزوار منطقه  1  شهرداری  -  اسرار جنوبی جنب مسجد علی ع
3155 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ منشوری محمد علی منشوری 2224853 سبزوار منطقه  1  شهرداری  -  اول خیابان بهار روبروی هنرستان شهید چمران
3156 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ ولولا متین محمدملایی علی آباد 4447066 سبزوار منطقه  1  شهرداری  -  میدان فلسطین جنب داروخانه دکترواعظ نیا
3157 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ و لولا قالیچی مصطفی قالیچی 2232987 سبزوار منطقه  2  شهرداری  -  عطا ملک شمالی جنب سرای طالبیان
3158 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ صدف عباس باشتنی 09157155055 سبزوار منطقه  1  شهرداری  -  بلوار امام خمینی نرسیده به سه راه امیر مسعود
3159 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) ابزارآلات ماهر حسین قاضیانی 2222264 سبزوار منطقه  1  شهرداری  -  اسرارجنوبی جنب چهارطبقه
3160 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) فروشگاه جعفرزاده عباس جعفرزاده 2224747 سبزوار منطقه  1  شهرداری  -  خ مدرس جنب کوی نقابشک
آنلاین ملک: نرم افزار جامع مشاورین املاک کشور

3161 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ احسان محمد تقی کوشکی 2228449 سبزوار منطقه  1  شهرداری  -  خ طالقانی مقابل سرای طوس
3162 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ ولولا کرابی رجبعلی کرابی 2299320 سبزوار منطقه  1  شهرداری  -  خیابان قاضی زاده جنب یخچال سازی کولاک
3163 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ وابزار اسماعیلی جواد اسماعیلی 2228582 سبزوار منطقه  1  شهرداری  -  چهارراه امیر مسعود امیر مسعود 10
3164 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ ولولا عباس جعفرزاده 05712226722 سبزوار منطقه  1  شهرداری  -  مدرس جنب کوی نقابشک
3165 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ وابزار فاضل نیا سید محمود فاضل نیا 09151741245 سبزوار منطقه  1  شهرداری  -  عطاملک جنوبی روبروی گرمابه زیبا
3166 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) نقاشی ساختمان زینالی ایرج زینالی 2221183 میاندوآب منطقه  1  شهرداری  -  کوی سعادت کوچه والفجر یک
3167 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) ترکیب رنگ زرگرزاده ابراهیمی اروج زرگرزاده 6270758 نقده منطقه  0  شهرداری  -  بلوار بسیج جنب باطریسازی حبیب ابراهیمی
3168 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ و ابزار جمشیدی رحیم جمشیدی 6266859 نقده منطقه  0  شهرداری  -  مغازه نقده خیابان شهید باهنر روبروی منزل عیسی خدابنده
3169 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ فروشی قلی زاده عباس کربلایی قلی زاده 6261728 نقده منطقه  0  شهرداری  -  نقده خیابان شهید مسافری جنب کابینت رشادت
3170 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ ابزار پورمند بهروز پورمند 6222032 نقده منطقه  1  شهرداری  -  بلوار شهید بهشتی جنب بیمه ایران
3171 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ فروشی خضری زاده علی خضری زاده 6270420 نقده منطقه  0  شهرداری  -  نقده خ پیرانشهر نبش خیابان بلال حبشی
3172 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) پرتوان کیوان پرتوان 6225112 بوكان منطقه  1  شهرداری  -  جاده سد
3173 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ فروشی حسینی جمال حسینی 4232818 بوكان منطقه  3  شهرداری  -  بوکان خیابان شهید بهشتی
3174 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ فروشی گل محمدی حسن گل محمدی 6221579 بوكان منطقه  1  شهرداری  -  خیابان کردستان جنب مرکز بزرگ اسلامی
3175 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) ترکیب رنگ خدائیان ابراهیم خدائیان حصارلو 4221292 شاهین دژ منطقه  1  شهرداری  -  خیابان شریعتی جنب اداره اطلاعات
3176 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ و ابزار عالی ابراهیم عالی 5517481 اردبیل منطقه  2  شهرداری  -  خیابان فلسطین بالاتر جامی
3177 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) احمدیان نصیر احمدیان 6617201 اردبیل منطقه  1  شهرداری  -  میدان بعثت جنب بانک صادرات
3178 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ و ابزار فروشی حیدری بشارت حیدری 6610572 اردبیل منطقه  1  شهرداری  -  بزرگراه شهدا جنب پارک زرناس
3179 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنک و ابزرا تکنو ابزار یوسف اسفندار 8815686 اردبیل منطقه  1  شهرداری  -  بزرگراه مقدس اردبیلی روبروی بانک سپه نبش 25 متری
3180 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) فروشگاه قدیریور توفیق قدیریور 3366539 اردبیل منطقه  2  شهرداری  -  خیابان امام خمینی روبروی یساول
3181 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) احمد احمد مداح نوجه ده 4441281 اردبیل منطقه  2  شهرداری  -  بزرگراه شهدا میدان تربیت جنب گرمابه روشن
3182 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ فروشی طرلانی مظفر طرلانی 3227314 اردبیل منطقه  1  شهرداری  -  خیابان کاشانی کوی پیر عبدالملک
3183 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) فروشگاه آهنی علی اکبر آهنی 3337667 اردبیل منطقه  1  شهرداری  -  اردبیل بازار آهنگران
3184 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) فروشگاه عبدالحسینی مجید عبدالحسینی 6642207 اردبیل منطقه  1  شهرداری  -  آخر نیار روبروی ترانس برق
3185 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) ترکیب رنگ سعیدی حسن سعید پارچین 8811476 اردبیل منطقه  2  شهرداری  -  خیاابن امام نرسیده به میدان آزادگان جنب مخابرات
3186 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) شفیعی وحدت شفیعی 4465345 اردبیل منطقه  3  شهرداری  -  خیابان وحدت یک جنب بانک تجارت
3187 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ و ابزار فروشی بدلی حسین بدلی 4449003 اردبیل منطقه  2  شهرداری  -  اردبیل عالی قاپو روبروی مسجد زینال
3188 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگو ابزار آیدین اعظم فکور 2235431 اردبیل منطقه  2  شهرداری  -  خیابان کاشانی نرسیده به گرمابه یاقوت
3189 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) فروشگاه یوسفی لطیف یوسفی 3337974 اردبیل منطقه  1  شهرداری  -  اردبیل خیابان کاشانی مابین میدان قیام ودروازه مشکین شهر نبش کوچه قائمیه
3190 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) اشکانی جواد منصور زاده اشکانی 4450864 اردبیل منطقه  2  شهرداری  -  خ نایبی کوچه کرد احمد جنب دکوراسیون لاله
3191 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ فروشی آصفی کمال آصفی 8817929 اردبیل منطقه  2  شهرداری  -  کارگر نرسیده به بیمارستان تامین اجتماعی
3192 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) عزیزپائیزه عزیز پاییزی 3335717 اردبیل منطقه  2  شهرداری  -  بزرگراه شهدا نرسیده به مبارزان
3193 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) فروشگاه برادران نژاد دعلی گل اوغلان نژاد علی 4479239 اردبیل منطقه  3  شهرداری  -  جاده مغان کاراژ اصلانیان
3194 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) فروشگاه صفائی رسول صفائی 6621621 اردبیل منطقه  2  شهرداری  -  خیابان خیرین شهرک سبلان فاز 1
3195 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ صفایی خیر علی مغانی 4454013 اردبیل منطقه  3  شهرداری  -  وحدت یک روبروی بانک صادرات
3196 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) ابزارآلات رستم زاده معتمد رستم زاده زیوه 8813853 اردبیل منطقه  01  شهرداری  -  اردبیل پشت میدان بارفروشان ابزارآلات رستم زاده
3197 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) فروشگاه کاظم پور حسین کاظم پور 6620783 اردبیل منطقه  2  شهرداری  -  یزرگراه شهدا نرسیده به مخابرات میدان بعثت
3198 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) فروشگاه برزگر نعمت برزگر گلو 8811935 اردبیل منطقه  1  شهرداری  -  خیابان جام جم بالاتر از میدان آزادگان روبروی ناسیونال
3199 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) آقا جانی فیض اله آقاجانی جمایران 8816150 اردبیل منطقه  3  شهرداری  -  اردبیل کمر بندی دوم نرسیده به شهرک سینا جنی ماشین شویی سینا
3200 خرده فروشی رنگ (ساختمانی) رنگ و ابزار فروشی قربانی محمد قربانی یزن آباد 3361954 اردبیل منطقه  2  شهرداری  -  میدان مخابرات


صفحه 64 از مجموع 74 صفحه