استان: شهر:
نوع بانک: نوع فعالیت:
محدوده: نام واحد:

جستجو : بانک اطلاعات اصناف و مشاغل - لیست خواربار فروشی - 159256 مورد یافت شده

ردیف نوع فعالیت نام شرکت / واحد نام مدیر تلفن نام شهر آدرس
61401 خواربار فروشی پاساژ حاج علی محمودی علی محمودی 034952238973778 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  خ زکریای رازی پاساژ علی محمودی
61402 خواربار فروشی خواربار فروشی نیک نفس دادخدا نیک نفس دهقانی 5224727 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  بلوار شهید بهشتی جنب بانک صادرات
61403 خواربار فروشی خواربار فروشی خاور شهناز خاور 09179017218 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  کهنوج : بلوار شهید بهشتی روبرو پمپ بنزین شهید زابلی
61404 خواربار فروشی خواربار فروشی نیکخو علی نیکو 03495226041 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  حسین اباد وزیریها
61405 خواربار فروشی خوار بار فروشی خو بیار بلوچ اکبری خوبیار بلوچ اکبری 03495225517 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  خ امام روبروی پاساژ وحدت
61406 خواربار فروشی عدالت احمد ارزنگی 09133492695 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  کهنوج : روستای حجت آباد روبرو شهرک صنعتی
61407 خواربار فروشی بازرگانی آیه اسد اله کهنوجی نسب 03495231628 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  کهنوج : بلوار سید احمد خمینی چهار راه سمیه
61408 خواربار فروشی خاسیه فروتن خاسیه فروتن 09139491834 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  بلوار شهید بهشتی جمال اباد
61409 خواربار فروشی خواربار فروشی میلاد محمد قلی خیر خواه 03495226137 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  بلوار شهید بهشتی بعد از چهارراه ثبت احوال جنب بانک کشاورزی قدیم
61410 خواربار فروشی سوپر مارکت اسکندری علی اسکندری 03495225768 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  کهنوج ناصر اباد روبروی اژانس شاهین
نرم افزار Fast Click (سریع و دقیق): نرم افزار جمع آوری شماره موبایل و ایمیل از سطح اینترنت

fastclick

61411 خواربار فروشی خوار بار فروشی راوند عرب راوند 03495520418 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  فاریاب خ اصلی گروه 1
61412 خواربار فروشی متین اسماعیل بهرمن 09133877868 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  کهنوج : ناصر آباد
61413 خواربار فروشی خوار وبار فروشی مینکی مختار مینکی 03495222218 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  خ امام روبروی پاساز آزادی
61414 خواربار فروشی خوار بار فروشی محمد جواد فاطمه وزیری 03495226470 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  حسین اباد وزیریها
61415 خواربار فروشی خواربار فروشی محمودی عبدالحسین محمودی 5227726 كهنوج منطقه  1  شهرداری  -  نخلستان جنب حسینیه ابوالفضل
61416 خواربار فروشی نصراله شهابی رابری نصراله شهابی رابری 03474524123 بافت منطقه  0  شهرداری  -  رابر - خ امام
61417 خواربار فروشی احمد فخرائی احمد فخرائی 09132452033 بافت منطقه  0  شهرداری  -  رابر - خ سعدی
61418 خواربار فروشی علیمراد اشرف عسکری علیمراد اشرف عسکری 4223036 بافت منطقه  1  شهرداری  -  بافت خ چمران
61419 خواربار فروشی زهرا فهیمی جوپاری زهرا فهیمی جوپاری 0000000000 بافت منطقه  01  شهرداری  -  بلوار شهید بهشتی
61420 خواربار فروشی علی محمد رجایی نژاد علی محمد رجایی نژاد 4230057 بافت منطقه  1  شهرداری  -  بافت بلوار بهشتی
آنلاین ملک: نرم افزار جامع مشاورین املاک کشور

61421 خواربار فروشی اسمعیل محمدی سلیمانی اسمعیل محمدی سلیمانی 03474523364 بافت منطقه  01  شهرداری  -  رابر - شهرک شهید تهرانی
61422 خواربار فروشی عذری خادم زاده عذری خادم زاده 4220960 بافت منطقه  1  شهرداری  -  بازار ولی عصر
61423 خواربار فروشی صمداله شرفی صمداله شرفی نژاد 03474223808 بافت منطقه  1  شهرداری  -  بافت-خ امام
61424 خواربار فروشی داود جهانداری داود جهانداری 0000000000 بافت منطقه  0  شهرداری  -  بافت - روستای خبر
61425 خواربار فروشی مرتضی دولتی مرتضی دولتی 09138457713 بافت منطقه  00  شهرداری  -  ارزوئیه - دولت آباد
61426 خواربار فروشی لطفعلی حیدری پور لطفعلی حیدری پور 03474740165 بافت منطقه  00  شهرداری  -  ارزوئیه - وکیل آباد
61427 خواربار فروشی رخساره مرادی گرگوئیه رخساره مرادی گرگوئیه 4221498 بافت منطقه  1  شهرداری  -  خ امیر کبیر
61428 خواربار فروشی نرگس سلطانی صالح آبادی نرگس سلطانی صالح آبادی 03474220002 بافت منطقه  01  شهرداری  -  خ پیروزی
61429 خواربار فروشی سعداله عسکری فر سعداله عسکری فر 03474523854 بافت منطقه  1  شهرداری  -  رابر-خ امام
61430 خواربار فروشی ارجعلی بهمن نژاد ارجعلی بهمن نژاد 0000000000 بافت منطقه  00  شهرداری  -  روستای خبر
61431 خواربار فروشی فضه کریم قاسمی فضه کریم قاسمی 03474522085 بافت منطقه  1  شهرداری  -  رابر - خ امام
61432 خواربار فروشی عوض اسکندری عوض اسکندری 09131433660 بافت منطقه  0  شهرداری  -  صوغان - نصرت آباد سه دانگه
61433 خواربار فروشی نعمت اله افضلی نعمت اله افضلی 03474224736 بافت منطقه  1  شهرداری  -  بلوار دانشگاه آزاد
61434 خواربار فروشی جهانتاب بحرینی جهانتاب بحرینی 4224101 بافت منطقه  1  شهرداری  -  خ امیر کبیر
61435 خواربار فروشی ابراهیم مهدی پور ابراهیم مهدی پور 0000000000 بافت منطقه  01  شهرداری  -  رابر - میدان آزادگان
61436 خواربار فروشی لطف خدا شکوه سلجوقی لطف خدا شکوه سلجوقی 4227164 بافت منطقه  1  شهرداری  -  خ امام-روبه روی مسجد امام حسین
61437 خواربار فروشی اسد ایرانپور اسد ایرانپور 03474220856 بافت منطقه  00  شهرداری  -  دهسرد - جوغان
61438 خواربار فروشی سعداله خواجه حسنی سعداله خواجه حسنی 03474522732 بافت منطقه  1  شهرداری  -  رابر - خ سعدی
61439 خواربار فروشی حجت اله سیوندی پور حجت اله سیوندی پور 03474670150 بافت منطقه  0  شهرداری  -  رابر - روستای اسکر
61440 خواربار فروشی نازی شجاع الدینی نازی شجاع الدینی 03474792089 بافت منطقه  0  شهرداری  -  ارزوئیه - قادرآباد
61441 خواربار فروشی محمود سالار پور محمود سالار پور 4221358 بافت منطقه  1  شهرداری  -  خیابان طالقانی شرقی
61442 خواربار فروشی حمیده محسنی تکلو حمیده محسنی تکلو 09177611322 بافت منطقه  01  شهرداری  -  خ امام خمینی(ره)
61443 خواربار فروشی تاجعلی در تاج رابری تاجعلی درتاج رابری 4222415 بافت منطقه  1  شهرداری  -  بافت بازار ولی عصر
61444 خواربار فروشی لیلا غضنفری لیلا غضنفری 09131792741 بافت منطقه  00  شهرداری  -  گوغر - روستای چشمه سبز
61445 خواربار فروشی وحید اسمعیل زاده آشینی وحید اسمعیل زاده آشینی 03474791375 بافت منطقه  1  شهرداری  -  صوغان- روستای علی آباد
61446 خواربار فروشی محمدنوحی بزنجانی محمدنوحی بزنجانی 09139955804 بافت منطقه  1  شهرداری  -  بزنجان-خ امام-بلوارولایت
61447 خواربار فروشی آمنه نظری آمنه نظری 0000000000 بافت منطقه  0  شهرداری  -  ارزوئیه - خ امام
61448 خواربار فروشی محمود پورگله داری بزنجانی محمود پورگله داری بزنجانی 0000000000 بافت منطقه  00  شهرداری  -  بزنجان - خ امام
61449 خواربار فروشی رخساره مرادی خلج رخساره مرادی خلج 4224138 بافت منطقه  1  شهرداری  -  بافت خ پیروزی غربی
61450 خواربار فروشی لیلی لشکری لیلی لشکری 03474350070 بافت منطقه  00  شهرداری  -  دشتاب - روستای کشکوئیه


صفحه 1229 از مجموع 3186 صفحه
فعالیتهای زیر در نتایج جستجو شما قرار گرفته اند، می توانیدبعضی ها را از نتایج خارج کنید