استان: شهر:
نوع بانک: نوع فعالیت:
محدوده: نام واحد:

جستجو : بانک اطلاعات اصناف و مشاغل - لیست سوپر مارکت - 159256 مورد یافت شده

ردیف نوع فعالیت نام شرکت / واحد نام مدیر تلفن نام شهر آدرس
119851 خواربار فروشی خواروبارفروشی جوان حسین جوان شجاعی 3025776 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  جلفا - کوی نیک - پلاک54
119852 خواربار فروشی خواربارفروشی قلی زاده فرج قلی زاده 04923042290 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - میدان امام حسین - روبروی مسجد جامع
119853 خواربار فروشی خواروبار فروشی عالــی حسین عالی 3193265 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  جلفا -بخش سیه رود -روستای نوجه مهر
119854 خواربار فروشی خواربارفروشی علیزاده یونس علیزاده 04923047122 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خیابان محمد باقر
119855 خواربار فروشی خواروبارفروشی ابدالی قادر ابدالی 3049943 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  شمال هادیشهر - خ امام جعفرصادق - کوچه طباطبایی - پ 56
119856 خواربار فروشی خواروبارفروشی ابراهیم ابراهیم لیوارجانی 3062178 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  شهرستان جلفا - بخش مرکزی - روستای لیوارجان
119857 خواربار فروشی سوپرمارکت واثقی علی واثقی 04923046353 جلفا منطقه  1  شهرداری  -  هادیشهر خیابان امام - روبروی اداره برق
119858 خواربار فروشی سوپرمارکت ساحل حسین سلیمانی 3163638 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  جلفا بخش مرکزی - روستای داران
119859 خواربار فروشی ندارد نوروزعلی صبری 04923047811 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خیابان امام - کوچه شهید فهمیده - پلاک 21
119860 خواربار فروشی خواروبارفروشی صفرخانلو میکائیل صفرخانلو 3162810 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  بخش مرکزی - روستای لیوارجان
آنلاین ملک: نرم افزار جامع مشاورین املاک کشور

119861 خواربار فروشی سوپرمارکت همشهری ابراهیم معرفت نژاد 3022509 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  جلفا - میدان شهید بهشتی
119862 خواربار فروشی خواروبارفروشی حقی محبوبه حقی 3041884 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خ ولایت فقیه - کوی آهنگری - پلاک 80
119863 خواربار فروشی خواروبارفروشی کریم کریم حسینی 3062113 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  شهرستان جلفا - بخش مرکزی - روستای لیوارجان - خان آباد
119864 خواربار فروشی خواروبارفروشی صادقی گرگری مهرداد صادقی گرگری 3051056 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  شهرستان جلفا - جنوب هادیشهر
119865 خواربار فروشی سوپرمارکت رضا رضائی میاب 04923023634 جلفا منطقه  1  شهرداری  -  جلفا - خیابان امام
119866 خواربار فروشی خواروبارفروشی لطفی آقامعلی لطفی 3045401 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خ پاسداران - نرسیده به سه راهی شهاب
119867 خواربار فروشی خواربارفروشی الوانی ابراهیم الوانی 04923022858 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  جلفا - میدان عاشورا ÷لاک 79
119868 خواربار فروشی خواروبارفروشی دلیری حمداله دلیری 3132465 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  جلفا - روستای شجاع - میدان
119869 خواربار فروشی خواربارفروشی علمداری زین العابدین علمداری 09144910740 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خیابان گلزارشهدا جنب مسجد جامع
119870 خواربار فروشی خواروبارفروشی قربان قربان شیری 3024269 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  جلفا - روستای حقوردی آباد
محل قرارگیری تبلیغات شما

119871 خواربار فروشی سوپر جابر جابر افسری گرگری 3048513 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - گرگر - میدان امام حسین روبروی بانک کشاورزی سوپر جابر
119872 خواربار فروشی خواروبارفروشی اصلانی حسن اصلانی 3046539 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  شمال هادیشهر - خ ولایت فقیه - کوی ولیعصر پ 14
119873 خواربار فروشی سوپرمارکت مهدی سروری 04923043929 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خیابان ولایت فقیه - جنب مسجد المهدی
119874 خواربار فروشی خواروبارفروشی لطفی داود لطفی 3051140 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خیابان پاسداران محله شهاب
119875 خواربار فروشی خواربارفروشی مهدینژاد جبارمحمدنژاد 04923132693 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  دهستان شجاع - جنب بانک قرض الحسنه
119876 خواربار فروشی خواروبارفروشی لطیفی حسین لطیفی 3026295 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  جلفا - خیابان امام خمینی - شهرک گمرک پلاک 48
119877 خواربار فروشی سوپرمارکت بهنام بهنام کهندل 04923022441 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  جلفا - خیابان شمس تبریزی
119878 خواربار فروشی خواروبار برقی احمد جنتی 3052694 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خ مالک اشتر - پلاک 92
119879 خواربار فروشی خواروبارفروشی کیفری غلامحسین کیفری علمداری 3043403 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  شمال هادیشهر - خیابان امام خمینی - کوچه فروردین - پ 29
119880 خواربار فروشی خواروبار فروشی خردمند ایوب خردمند علمداری 3050502 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خ پارک
نرم افزار جامع حسابداری و مالی هزاره ( تحولی در هزاره سوم )

نرم افزار حسابداری هزاره

119881 خواربار فروشی سوپرمارکت جعفر شاهدی 04923043550 جلفا منطقه  1  شهرداری  -  هادیشهر - میدان نبوت
119882 خواربار فروشی خواروبارفروشی ذکائی عباس ذکائی 3043513 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - میدان عدالت
119883 خواربار فروشی سوپرمارکت غلامحسین بختیاری علمداری 04923040465 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خیابان گلزارشهدا
119884 خواربار فروشی خواروبارفروشی جعفری زاده جعفرقلی جعفری زاده 3052554 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خیابان امام جعفرصادق - روبروی مدرسه اهتزازی
119885 خواربار فروشی خواربارفروشی نافذی الله قلی نافذی علمداری 04923042741 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خیابان امام
119886 خواربار فروشی خواروبارفروشی عظیمی صفر عظیمی 3213209 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  جلفا - بخش مرکزی - روستای سیلگیرد
119887 خواربار فروشی خواروبارفروشی سهراب سهراب محرمی گرگری 3043183 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  جنوب هادیشهر - میدان قیام کوچه قره کوینک
119888 خواربار فروشی خواروبارفروشی بشیر بشیر واعظی 3051140 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  شهرستان جلفا - هادیشهر
119889 خواربار فروشی سوپرمارکت علی اصغری 04923047706 جلفا منطقه  1  شهرداری  -  هادیشهر - خیابان نبوت - روبروی مدرسه راهنمایی شمس تبریزی
119890 خواربار فروشی خواروبارفروشی سیمرغی ابراهیم سیمرغی 3048427 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - گرگر
ایران نمایه: کاملترین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل

119891 خواربار فروشی سوپرمارکت صفررضاپور 04923047912 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خیابان امام - جنب کوچه نور
119892 خواربار فروشی خواروبارفروشی رازی امیر رازی 3132584 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  جلفا - شجاع - کنار جاده قدیم جلفا - هادیشهر
119893 خواربار فروشی خواربارفروشی فیض الهی امان اله فضل الهی 04923040857 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر -خیابا لیوارجان - کوچه فیض الهی
119894 خواربار فروشی خواروبارفروشی ناصر ناصر وردنیلو 3041208 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خ امام - جنب گرمابه موسوی
119895 خواربار فروشی خواروبارفروشی قربان زاده علی قربان زاده 09193357160 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - خیابان نبوت - روبروی کلانتری
119896 خواربار فروشی سوپرمارکت شیخ بگلو توحید شیخ بگلو 3045327 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  شمال هادیشهر - - خ پاسداران - کوچه شهید پورحسن پ 11
119897 خواربار فروشی شهرک غلامرضا جلیلی گرگری 04923051098 جلفا منطقه  1  شهرداری  -  هادیشهر شهرک گلها - خیابان اطلسی
119898 خواربار فروشی سوپرمارکت ابوالفضل ابوالفضب ورمزیاری 3026234 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  جلفا - خ فرهنگیان - کوچه 8 متری
119899 خواربار فروشی سوپرمارکت دنیز حسین کهندل گرگری 04923049053 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - میدان امام حسین - روبروی مسجد جامع
119900 خواربار فروشی خواروبارفروشی حسین زاده یوسفعلی حسین زاده 3058198 جلفا منطقه  0  شهرداری  -  هادیشهر - شهرک فرهنگیان - خیابان خیام جنوبی
نرم افزار Fast Click (سریع و دقیق): نرم افزار جمع آوری شماره موبایل و ایمیل از سطح اینترنت

fastclickصفحه 2398 از مجموع 3186 صفحه
فعالیتهای زیر در نتایج جستجو شما قرار گرفته اند، می توانیدبعضی ها را از نتایج خارج کنید