استان: شهر:
نوع بانک: نوع فعالیت:
محدوده: نام واحد:

جستجو : بانک اطلاعات اصناف و مشاغل - لیست سوپر مارکت - 159256 مورد یافت شده

ردیف نوع فعالیت نام شرکت / واحد نام مدیر تلفن نام شهر آدرس
143001 سوپر موادغذایی سوپرمارکت آرمین ارکان ازفنداک 09362949607 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان خ : نیروگاه برق کوچه مدرسه مولوی کرد سابق
143002 سوپر موادغذایی سوپرمارکت عارف عارف درایوسی 3302381 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  بلوار شهید عبادت
143003 سوپر موادغذایی سوپر مارکت ادمن محمد ادمن 000000 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - شهر کانی دینار
143004 سوپر موادغذایی سوپر مارکت هوشنگی علی هوشنگی 3221948 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - بلوار معلم - پایین تر از سازمان آب
143005 سوپر موادغذایی سوپرمارکت سورین ماجد اقدستا 08753244059 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - پشت میدان بار - لب رودخانه
143006 سوپر موادغذایی سوپرمارکت خسروی ابراهیم خسروی 3307810 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - بلوار عبادت - ضلع شمالی - روبروی خ : مسجد نوح
143007 سوپر موادغذایی سوپر آریان حسن عباسی زاده 3224884 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  میدان - سرباز - بالاتر از بانک رفــاه
143008 سوپر موادغذایی سوپر مار کت سید عثمان سید عثمان حسینی 000000000 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  محله حسینیه
143009 سوپر موادغذایی سوپر مارکت جام سحر محمد امین جام سحر 30554 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - خ : نیروگاه برق - ضلع غربی
143010 سوپر موادغذایی سوپر مارکت دریا جلال مجیدی 0000000000000 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - شهر کانی دینار - ضلع جنوبی
آنلاین ملک: نرم افزار جامع مشاورین املاک کشور

143011 سوپر موادغذایی سوپر مارکت محمد آرام محمد آرام رحمانی 3232228 مریوان منطقه  01  شهرداری  -  مریوان محله تاز اباد خ.سلیمان خاطر
143012 سوپر موادغذایی سوپر مارکت اندیشه نو تحسین کرمی 3242672 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان خ : مردوخ ضلع جنوبی
143013 سوپر موادغذایی سوپرمارکت اسکندری غفور اسکندری 31318 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  خ : هلال احمر
143014 سوپر موادغذایی سوپر مارک پور مرادی عیسی پورمرادی 29051 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - خ : هلال احمر
143015 سوپر موادغذایی سوپر مارکت سارو رحمت الله رضایی 000000 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان خیابان سه راه موسک ضلع شرقی
143016 سوپر موادغذایی سوپر مارکت چیا سید آزاد کهنه پوشی 0000000000 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - بلوار عبادت - ابتدای شهرک سعدی
143017 سوپر موادغذایی سوپر لپ لپ فاطمه علافیان 27544 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  خیابان معلم - خیابان ادراه آب
143018 سوپر موادغذایی سوپرمارکت برادران حسینی سید فاروق حسینی 3228938 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان بلوار شهدا روبروی درمانگاه شهید چراغی
143019 سوپر موادغذایی سوپرمارکت اسرین نسرین نصری 3228495 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  بلوار رسالت - ترمینال جدید
143020 سوپر موادغذایی سوپر مارکت قادری عایشه قادری 3222614 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - شهر کانی دینار
ایران نمایه: کاملترین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل

143021 سوپر موادغذایی سوپر مارکت سید کریم سید کریم حسینی 3302406 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - بلوار عبادت
143022 سوپر موادغذایی سوپرمارکت خوشنواز محمود خوشنواز 25775 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - خ : شهید چراغی
143023 سوپر موادغذایی سوپرمارکت درخش نوزاد درخش 09188760931 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - بلوار عبادت - ضلع شرقی - جنب درمانگاه
143024 سوپر موادغذایی سوپر مارکت تاهو ادریس تاهو 3233856 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  خیابان کوره موسوی ضلع غربی
143025 سوپر موادغذایی سوپر مار کت داروند فاتح داروند 44091 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  خ هلال احمر
143026 سوپر موادغذایی سوپرمارکت چهار فصل بختیار سهرابی قطوند 3230153 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - دارسیران قدیم
143027 سوپر موادغذایی سوپر مارکت سلیمی انجیران عبدالله سلیمی انجیران 09188764172 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - بلوار دریاچه - ترمینال ساوجی - ضلع شمالی
143028 سوپر موادغذایی سوپر مارکت تک صاحب محمدی 3230641 مریوان منطقه  01  شهرداری  -  مریوان روبروی اداره راه سابق
143029 سوپر موادغذایی سوپر مارکت دلنواز شرمین مامه 09183766893 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - بلوار عبادت
143030 سوپر موادغذایی سوپرمارکت بهرانیان علی بهرانیان 29682 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - بلوار شهدا
نرم افزار جامع حسابداری و مالی هزاره ( تحولی در هزاره سوم )

نرم افزار حسابداری هزاره

143031 سوپر موادغذایی سوپر مارک راستخانه جلال راسخانه 26602 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان بلوار شهید عبادت
143032 سوپر موادغذایی سوپر مارکت یوسفی رعنا یوسفی 20246 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان
143033 سوپر موادغذایی سوپر مارکت رستمی جعفر رستمی 00000000000000 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - خ: هلال احمر - ضلع جنوبی
143034 سوپر موادغذایی سوپر مواد غذایی آراس کاوه امینی کهنه پوشی 20407 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  خیابان بیمارستان - روبروی مدرسه ابتدائی
143035 سوپر موادغذایی سوپرمارکت مدریک مدریک قادری 25472 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان خ : نیروگاه برق ضلع شرقی
143036 سوپر موادغذایی سوپرمارکت آریا صلاح الدین سالمی نیا 00000000000000 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  بلوار شهید عبادت
143037 سوپر موادغذایی سوپر مارکت احمدی شریف احمدی 000000 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - شهر کانی دینار
143038 سوپر موادغذایی سوپر مارکت سروش مهر حسین سروش مهر 3323337 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - شهر کانی دینار
143039 سوپر موادغذایی سوپرمارکت ریحانی نسرین ریحانی 25549 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  جاده ترخان آباد - محله مسجد محمد رسول
143040 سوپر موادغذایی سوپرمارکت پردیس سعدی قادری 3230902 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - بلوار رسالت - روبروی خ : مردوخ
نرم افزار Fast Click (سریع و دقیق): نرم افزار جمع آوری شماره موبایل و ایمیل از سطح اینترنت

fastclick

143041 سوپر موادغذایی سوپر مارکت صالحی شورش صالحی 3224471 مریوان منطقه  01  شهرداری  -  مریوان محله شهید چراغی
143042 سوپر موادغذایی سوپر مار کت دهقانی ابوبکر دهقانی 50607 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  فلکه استادیوم
143043 سوپر موادغذایی سوپر مارکت شعیب شعیب سیفی 23683 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - خ : دستغیب
143044 سوپر موادغذایی سوپر مارکت روئین محمود روئین 3221805 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان خ : کوره موسوی
143045 سوپر موادغذایی سوپر مارکت دالاهو شهلا صابری 3301870 مریوان منطقه  01  شهرداری  -  مریوان بلوار شهید عبادت
143046 سوپر موادغذایی سوپر مارکت عالیه عالیه فلاحی 09188748351 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان بلوار شهید عبادت خ : کوره موسوی
143047 سوپر موادغذایی سوپر مار کت سید کمال سید کمال سجادی 44068 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  خ : هلال احمر
143048 سوپر موادغذایی سوپر مارک متاع پور عدنان متاع پور 000000 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان خ: باهنر
143049 سوپر موادغذایی سوپر مارکت محمدی کیوان محمدی 50161 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - خ: سلیمان خاطر - جنب نانوایی
143050 سوپر موادغذایی سوپر مارکت به روژ عطا الله زمانی 30642 مریوان منطقه  1  شهرداری  -  مریوان - خ: هلال احمر - جنب کبابی کردستان


صفحه 2861 از مجموع 3186 صفحه
فعالیتهای زیر در نتایج جستجو شما قرار گرفته اند، می توانیدبعضی ها را از نتایج خارج کنید