استان: شهر:
نوع بانک: نوع فعالیت:
محدوده: نام واحد:

جستجو : بانک اطلاعات اصناف و مشاغل - لیست کافه - 4423 مورد یافت شده

ردیف نوع فعالیت نام شرکت / واحد نام مدیر تلفن نام شهر آدرس
3751 چایخانه و قهوه خانه سنتی راضی نی بیان اله راضی نی 4142088 گیوی منطقه  0  شهرداری  -  خلخال گیوی آبگرم
3752 چایخانه و قهوه خانه سنتی قهوه خانه ایمانزاده عباس ایمانزاده 4943251 گیوی منطقه  0  شهرداری  -  کوثر روستای فیروزآباد
3753 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه صداقت گل آقا بابائی 4142086 گیوی منطقه  0  شهرداری  -  کوثر آبگرم کوثر
3754 چایخانه و قهوه خانه سنتی قهوه خانه نصیری محمد نصیری آقجه قشلاق سفلی 04524592163 گیوی منطقه  0  شهرداری  -  کوثر جاده اردبیل به کوثر روستای آقجه قشلاق
3755 چایخانه و قهوه خانه سنتی قهوه خانه پاسباز حیدر پاسباز کیوی 4922238 گیوی منطقه  0  شهرداری  -  کیوی علیا منطقه 2 شهری
3756 چایخانه و قهوه خانه سنتی قهوه خانه راضی بیان اله راضی 4142088 گیوی منطقه  0  شهرداری  -  کوثر آبگرم کوثر
3757 چایخانه و قهوه خانه سنتی قهوه خانه بیرامی نبی اله بیرامی 4142090 گیوی منطقه  0  شهرداری  -  کوثر آبگرم کوثر
3758 چایخانه و قهوه خانه سنتی قهوه خانه بهنام حسین بهنام 6224910 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  گرمی خ معلم جنب پل ساحلی
3759 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه سنتی شهبازی مرتضی شهبازی 09149523287 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  گرمی - خیابان ولیعصر
3760 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه علیپور علی شیرین علیپور 6244134 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  گرمی خ بهشتی روبروی اداره برق
نرم افزار جامع حسابداری و مالی هزاره ( تحولی در هزاره سوم )

نرم افزار حسابداری هزاره

3761 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه سنتی غفارزاده احمد بدر 6226812 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  گرمی خیابان امام پاساژ نور
3762 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه سنتی اولدوز غلامرضا علیزاده عطالو 6241387 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  گرمی خ بهشتی روبروی اداره برق
3763 چایخانه و قهوه خانه سنتی قهوه خانه وکافه سنتی سلیم فاطمی 09143517414 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  گرمی خ شهید نامجو
3764 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه سهند جعفر رهبر مغوان 6220815 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  خ معلم جنب بازار پ 16
3765 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه علیزاده آقاخان علیزاده 6225138 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  گرمی خ معلم
3766 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه شهبازی رامین شهبازی 09141584095 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  گرمی خ شهید بهشتی خ ولیعصر
3767 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه قلی زاده میر آرام قلی زاده شاون 6241390 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  گرمی خ دکتر بهشتی روبروی سه راه جهاد
3768 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه عبدی رضا عبدی داشبلاغ 6220244 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  گرمی خ امام روبروی بانک سپه
3769 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه جعفرزاده وحید جعفرزاده اخماره 6221923 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  گرمی خ جانبازان
3770 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه فجر برادران دادجو نصراله دادجو 6622268 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  انگوت خ شهید دادجو
محل قرارگیری تبلیغات شما

3771 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه خانی خانوردی خانی 6228616 گرمی منطقه  0  شهرداری  -  گرمی خ معلم
3772 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه کندو داریوش پیربرزگر 09149524804 مشگین شهر منطقه  01  شهرداری  -  روبروی آتش نشانی
3773 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه دوستان سجاد پور عباس 5227898 مشگین شهر منطقه  01  شهرداری  -  باهنر جنوبی بن بست هشتم پلاک 350
3774 چایخانه و قهوه خانه سنتی قلیان سرای باغ فردوس مرحمت صادقی 5237999 مشگین شهر منطقه  1  شهرداری  -  مشکین شهر -خ امام سیدآباد
3775 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه محمد محمد خان محمدی 5223570 مشگین شهر منطقه  0  شهرداری  -  مشگین شهر خ باهنر جنوبی پاساژ ناصری پ137
3776 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه محمدزاده سواد محمدزاده 5224268 مشگین شهر منطقه  01  شهرداری  -  خ امام پاساژ گرجانی
3777 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه کامرانی اسماعیل کامرانی 04525342389 مشگین شهر منطقه  3  شهرداری  -  روستای انار
3778 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه مجرد رسول مجرد 5229497 مشگین شهر منطقه  0  شهرداری  -  خیابان امام کوچه ارتش
3779 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه گلستان اورج اسماعیل اوغلی 04525243757 مشگین شهر منطقه  01  شهرداری  -  خ باهنر جنوبی روبروی پارکینگ تبریزچی
3780 چایخانه و قهوه خانه سنتی قهوه خانه ثائی عزت ثائی 0452532208 مشگین شهر منطقه  3  شهرداری  -  شهر لاهرود خ امام
آنلاین ملک: نرم افزار جامع مشاورین املاک کشور

3781 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه محمد محمد تیموری خیاوی 04525224980 مشگین شهر منطقه  01  شهرداری  -  اول خ شهید مدنی
3782 چایخانه و قهوه خانه سنتی چایخانه نوروزی باب اله نوروزی 5243757 مشگین شهر منطقه  03  شهرداری  -  روستای لمبر
3783 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه ارم حسن سلمانی 09126858593 مشگین شهر منطقه  1  شهرداری  -  مشکین شهر -خ امام-پاساژ گرجانی
3784 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه ساوالان اروج احمدی میرک 5225527 مشگین شهر منطقه  0  شهرداری  -  خ امام محله چایپاره
3785 چایخانه و قهوه خانه سنتی چایخانه جلدتوبنق عبداله جلد توبنق 5223170 مشگین شهر منطقه  01  شهرداری  -  خ امام پاساژ یونس آبادی
3786 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه نجفی علی نجفی 04525522172 مشگین شهر منطقه  3  شهرداری  -  روستای ارجق
3787 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه سیف الهی احمد سیف الهی 5240157 مشگین شهر منطقه  0  شهرداری  -  مشگین شهر خ امام میدان آزادی طبقه دوم
3788 چایخانه و قهوه خانه سنتی چایخانه اللر غلام رضا مشگینی خیاوی 5240928 مشگین شهر منطقه  01  شهرداری  -  خ امام پاساژ شهرداری
3789 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه بهروز بهروز ابراهیم زاده عوری 09149668953 مشگین شهر منطقه  1  شهرداری  -  خ شهید باکری اول خ حافظ
3790 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه رضا قربان حسنی جبدرقی 5228916 مشگین شهر منطقه  0  شهرداری  -  خیابان باهنر شمالی نبش پاساژ متولی
نرم افزار Fast Click (سریع و دقیق): نرم افزار جمع آوری شماره موبایل و ایمیل از سطح اینترنت

fastclick

3791 چایخانه و قهوه خانه سنتی قهوه خانه علی یاری محمدحسین علی یاری 04525483374 مشگین شهر منطقه  03  شهرداری  -  روستای ارباب کندی
3792 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه شکری عمران شکری 5227275 مشگین شهر منطقه  1  شهرداری  -  خیابان امام کوچه ارتش
3793 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خانه پل مقصود شهبازنژاد خیاوی 5236746 مشگین شهر منطقه  0  شهرداری  -  خ امام کوچه نهضت
3794 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه خیام عبداله لطفی 5243077 مشگین شهر منطقه  01  شهرداری  -  خ امام
3795 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه شکرالهی قربان شکرالهی 04525462412 مشگین شهر منطقه  3  شهرداری  -  روستای قره قیه
3796 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه سنتی احمد قاسمی 5226787 مشگین شهر منطقه  1  شهرداری  -  مشکین شهر -خ امام محله چایپاره-جنب فروشگاه فرهنگیان
3797 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه اسمعلی اسماعیل اسمعلی 5552036 مشگین شهر منطقه  02  شهرداری  -  روستای احمد بیگلو
3798 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه شهرام شهرام بوداغی 09143579552 مشگین شهر منطقه  1  شهرداری  -  سبزه میدان
3799 چایخانه و قهوه خانه سنتی کافه باران رسول زحمت دوست خیاوی 5220799 مشگین شهر منطقه  0  شهرداری  -  خیابان امام پاساژ توحیدی
3800 چایخانه و قهوه خانه سنتی قهوه خانه عباسی نجات بخش عباسی 5243757 مشگین شهر منطقه  03  شهرداری  -  روستای کویج
ایران نمایه: کاملترین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغلصفحه 76 از مجموع 89 صفحه
فعالیتهای زیر در نتایج جستجو شما قرار گرفته اند، می توانیدبعضی ها را از نتایج خارج کنید